Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CVIII

Rozwój CVIII

Oczekiwania.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni...Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie...

Ewangelia

Wielu ludzi nie rozumie oczywistego faktu - każdy człowiek, to inny świat! ŚWIAT GŁĘBOKO ZAKORZENIONYCH PRZEKONAŃ, WYOBRAŻEŃ , MARZEŃ, UCZUĆ... Jeśli pragniemy zbliżyć się do tego świata, musimy uszanować jego odmienność i integralność. Projekcja naszych oczekiwań i osąd, to nieskuteczne narzędzia do wypracowania wspólnej płaszczyzny komunikacyjnej.

Jeśli nie potrafimy jasno artykułować naszych potrzeb, jeśli brakuje nam cierpliwości, bądź wytrwałości - niezbędnych cech dla realizowania swoich marzeń, zastanówmy się, w jaki sposób możemy je wypracować. Nawet wówczas, gdy z naszego punktu widzenia spełniliśmy wszystkie wymogi zrealizowania naszych marzeń, nie zapominajmy o tym, że nie tylko my o tym decydujemy.

Nasze potrzeby, nasze myśli mkną z niewyobrażalną prędkością, ale rozwój opiera się na doświadczeniu. Marzenie, to początek realizacji. Aby marzenie zrealizować, potrzebne jest działanie. Działać można tylko wówczas, gdy spełnione są określone warunki, gdy sprzyjają nam ludzie i okoliczności na które nie mamy wpływu. Doświadczyłam tego w swym własnym życiu wielokrotnie.

Nieprawdą jest, że rozwój nie wymaga warunków, natomiast prawdą jest, że życie trwa, bez względu na to, czy rozwijamy się, czy nie.

Rozwój rozumiany jako kreatywność dzięki której wzrastamy energetycznie, wymaga przygotowania polegającego na ukształtowaniu wewnętrznych cech, sprzyjających pokonywaniu trudnych wyzwań i wytrzymałości - wielkiego hartu Ducha! To nie jest zabawa w eskalację wątpliwych przyjemności, choć nie wyklucza ich doświadczenia, doświadczenia, którego głębia niesie gigantyczne spełnienie i satysfakcję.

Niestabilne emocje, zwątpienie, brak ufności, utrudniają konsekwentne, nieustraszone, nacechowane wiarą we własne serce podążanie drogą rozwoju.

Należy uświadomić sobie, że cała nasza osobowość jest strukturą, którą tworzymy na bazie głęboko zakorzenionych przekonań. Jeśli zmienimy przekonania, zmienimy strukturę osobowości, a tym samym nasze doświadczenie życia.

Nie manipulujmy sobą, nie niszczmy relacji z innymi, nie rozumiejąc sytuacji. Łatwo zburzyć most, trudniej go odbudować.

Często zastanawiałam się, dlaczego ludzie odczuwają niechęć do zadawania pytań. Myślę, że zapomnieli o swej boskiej tożsamości, zidentyfikowali się z ego, jako prawdą o sobie... Odczuwają lęk przed odrzuceniem, ośmieszeniem...
W konsekwencji utrudniają sobie własny rozwój.

Wiara, ufność w realizację siebie, konsekwencja, upór, nieustraszoność, mądrość i miłość, to najpotężniejsi sojusznicy adeptów rozwoju.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CIX Rozwój CVII »
Powrót na górę