Witaj na blogu!

Rozwój LXIX

blue spring by Anke Kneifel on 500px.com

Czy potrafisz odróżnić słowa płynące z odczucia Miłości, od pustych, nie wyrażających realnych intencji i pozbawionych mocy uczucia stwierdzeń?

Puste słowa są orężem manipulacji. Manipulacja w relacjach międzyludzkich oznacza przedmiotowe traktowanie świata postrzeganego przez zmysły. Dlaczego nie akceptujemy oczywistego faktu, którym jest wspólne dla wszystkich źródło pochodzenia...?

Świadomość swej prawdziwej natury odrzuca wszelkie formy manipulacji. Istoty na takim poziomie rozwoju własnego szukają możliwości wyrażania własnego potencjału na bazie głębokiego zrozumienia siebie i potrzeb innych, współtworzących rzeczywistość ludzi. Liderem jest każdy dla siebie.

Dla takiej istoty różnice dotyczące poziomu rozwoju świadomości nie stanowią problemu. Nie są wykorzystywane dla rozbudowy własnego ego. Przyczyniają się jedynie do wzbogacenia wiedzy o własnym potencjale i wielkiej różnorodności realizacyjnej.

Rozwój społeczeństwa dokonuje się poprzez w ramach indywiduacji i integracji.

Indywiduacja zakłada harmonijne, kreatywne wyrażanie własnego potencjału, które jest możliwe jedynie dla ludzi posiadających głęboki szacunek dla własnego życia.

Integracja takich istot jest gwarantem rozwoju na bazie bardziej złożonej, rozwiniętej świadomości.

Z moich obserwacji dużym problemem jest kreowanie siebie w harmonii z realnie ukształtowanymi cechami wewnętrznymi. Nie sprzyjają tak pojętemu rozwojowi stare struktury społeczne w tym również sposób kształtowania osobowości dziecka. Integracja istot, które mogłyby wspierać się nawzajem ponieważ same nie posiadają w pełni ukształtowanych, koniecznych dla samorealizacji, cech, jest czysto hipotetyczna.

Brak szacunku do własnej istoty, do własnego życia, udaremnia możliwości realizacyjne. Człowiek taki staje się powoli ofiarą silniejszych, bardziej egoistycznych istot. W takiej niekorzystnej dla siebie relacji, rozwija cechy poddaństwa, zależności i braku zaufania do siebie samego. Skutkuje to pogłębieniem niechęci do życia, często manifestuje się pod postacią depresji.

Jeśli pragniesz wyrażać siebie, nie oczekujesz na zewnętrzny aplauz, władzę czy splendory, rozwijasz się. Poznajesz swój potencjał bez presji i manipulacji innych istot. Jeśli polem dla Twojej realizacji jest rodzina, załóż ją. Bardzo bliskie relacje oparte na głębi uczuć są gigantycznym źródłem wiedzy o samym sobie. Można ją zdobyć jedynie poprzez doświadczenie. Warunkiem jest Miłość.

Inspiracji, odpowiedzi na dręczące pytania szukaj w sobie. Inni mogą być jedynie zwierciadłem w którym dostrzegasz siebie. Nie niszcz zwierciadła, jeśli coś Ci się nie podoba. Spójrz na siebie z miłością, ale bez sentymentów. Może dostrzeżesz w sobie cechę, która warunkuje odbiór Twojej istoty przez innych ludzi. Może istnieje potrzeba zmiany...nie lustra - człowieka, ale siebie samego.

Jeśli naprawdę znalazłeś to, czego szukałeś, przestajesz szukać.

Czemu szukasz dalej...?

Ludzie często poszukują dokładnie tego, co zawsze mieli, bądź mają tuż przed sobą. Umysł, jego spekulacje górują nad tym, co oni nazywają miłością. To zadziwiający rodzaj upośledzenia widzenia warunkowany przez wyobrażenia i program zdeponowany w podświadomości.

Jeśli pragniesz bliskich relacji z innymi, baw się z ludźmi, ale nie baw się na koszt ich uczuć. To nie sprzyja budowaniu bazy do jakiegokolwiek wspólnego działania.

Zastanów się, co masz do zaoferowania i do czego potrzebujesz innych. Dziel się swoim potencjałem, nie ograniczając go do działań komercyjnych.

Uczyń potrzeby innych własnymi i z tej perspektywy działaj. Zamykanie się na realizację jedynie własnych potrzeb nie świadczy o wielkości Ducha, ale raczej o egocentrycznym nastawieniu do życia.

Komunikuj się z innymi w sposób możliwy do zaakceptowania przez obie strony. Ja osobiście preferuję komunikację mailową, bowiem każdy inny rodzaj komunikacji wirtualnej zakłada dobrą znajomość języka.

Cena niewiedzy, bądź ignorowania wiedzy jest wysoka - stagnacja w rozwoju bez względu na ilość wykonywanych działań.

Choć byłbyś pośród grzeszników najcięższym grzechem przygięty, na potężnej tratwie wiedzy, przepłyniesz zła odmęty.

Mahabharata

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja: Blue spring autorstwa Anke Kneifel

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój LXX Rowój LXVIII »
Powrót na górę