Witaj na blogu!

Rozwój MCCXCV

Rozwój MCCXCV

Wielki Plan Boga obejmuje każdą Duszę, albowiem wszystkie stanowią integralną część Jego Istoty.
Bóg, jako Dusza Najwyższa jest mieszkańcem serca każdego człowieka.
Człowiek na obecnym etapie zrozumienia identyfikuje swoją tożsamość z tym, co postrzega jako siebie przez zmysły.
Widzi odrębność siebie od reszty i zgodnie z takim rozumieniem dokonuje swych wyborów i doświadcza ich skutków. Rozwija  model życia społecznego również w oparciu o obserwacje, których dokonuje przez zmysły i analizuje dzięki inteligencji umysłu osobowego.
Paradygmat ten określamy jako Zasadę Odrębności.
To trudny etap rozwoju. Wielu ludzi dostrzega okrucieństwo i bezsens tego modelu.
Niektórzy szukają drogi wyjścia i znajdują literaturę traktującą o jedności wszelkiego życia. Często identyfikują się z jej treścią, a wyobraźnia buduje nowe "postrzeganie" - Jedność. Zaczynają kontrolować umysł, programować podświadomość poprzez różne techniki i..... uzyskują wyobrażenie o tym, czym Jedność jest.

Odczucie Jedności nie jest koncepcją umysłu, ale odczuciem Duszy, stąd nie można  uzyskać jedności ze wszystkim, co Jest na drodze manipulacji przez ludzki umysł, choć można chwilowo go uciszyć, oddalając się od wytworów umysłów innych istot.
Do świata jedności duchowej prowadzi droga osobistego rozwoju. Opiera się ona na głębokim szacunku do tego, kim człowiek jest i inwestycji w siebie zgodnie z tym, co na każdy moment czuje. Krótko mówiąc, podążamy drogą osobistego odczuwania, korzystając z narzędzi, które oferują inni, dla optymalnego wyrażenia siebie.
To, co wyrażamy ma różną treść i zakres wibracji. Samoobserwacja powinna uświadamiać nam obszary naszej istoty wymagające uzdrowienia i kierunkować zainteresowania na proces uwalniania bólu i cierpienia. Proces ten ma kilka faz, ale z każdą uwolnioną blokadą, odczuwamy większą lekkość, spokój i pewność siebie.
Najbardziej boli pierwszy etap. Nazywam go brukiem życia. Później jest łatwiej. Jedynym miernikiem miejsca naszego rozwoju jest odczucie. To język Duszy. W odczuciu kochamy i integrujemy się z innymi kochającymi ludźmi bez względu na opcje polityczne, religijne czy społeczne.
Miłość jednoczy ludzi, a jej świadomy rozwój wymaga inwestycji w świat uczuć.
Utrzymanie pozytywnego kursu umysłu jest możliwe i stabilne tam, gdzie uczucia wyższe są bazą do budowania relacji z samym sobą i innymi. Rozwój serca finalizuje w odczuciu Jedności, co oznacza odkrycie swej duchowej tożsamości. Nie w koncepcji i abstrakcyjnych rozważaniach kruchego umysłu osobowego opartego na ego, ale w głębokim odczuciu siebie.
Droga serca jest podróżą do świata coraz wyższych wibracji, co oznacza podróż do Światła.

 Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Fot. Sara Stępień

Więcej w tej kategorii: « Rozwój MCCXCIII Rozwój MCCXCIV »
Powrót na górę