Witaj na blogu!

Rozwój MCCLII

Rozwój MCCLII

Bądź tu i teraz.
Czuj siebie.
Twoja rzeczywistość zawiera się w odczuciu.
Koncepcje, które odbierasz mogą, ale nie muszą rozwijać.
Kiedy ich źródłem jest odczucie, a Twoja jaźń realizatorem, wzrastasz w wiedzę o sobie.
Cudze koncepcje mogą jedynie inspirować do odkrywania własnej drogi.
Nikt poza nami nie odkryje naszego potencjału.
Nikt poza nami nie odczuje skutków naszych wyborów.
Im więcej w nich Miłości, tym piękniejsze nasze życie, tym szybszy rozwój, tym większa satysfakcja.

***

Każdy ma wolny wybór w ramach samookreślenia.
Każdy również ponosi konsekwencje.
Nikt nie osądza Duszy, ale kiedy ona sama, zazwyczaj w godzinie śmierci spojrzy na swoje wybory z perspektywy Miłości, staje się sędzią dla siebie.

***

Czym jest dla człowieka wybór z "Jestem"?
To Najwyższy wybór dla jego rozwijającej się świadomości. Następstwem  wyboru z Jestem jest poszerzenie postrzegania i wzrost poziomu wibracji.
Wybór z Jestem integruje człowieka ze wszystkimi istotami, które wybierają z odczucia Jestem na tu i teraz.

***

Czy wybór z odczucia siebie na tu i teraz, wybór  z Jestem, jest tożsamy z wyborem z poziomu Miłości Uniwersalnej?
Niekoniecznie.
Wybór z odczucia Jestem może oznaczać początek drogi realizacji Miłości do siebie.
Może być również wyrazem szacunku i Miłości własnej.
Kiedy wybór z odczucia Jestem wyraża Miłość do wszelkiego zamanifestowanego Życia, dotarliśmy do Jedności.
Zmieniliśmy częstotliwość tworzenia i doświadczania  a więc wymiar własnego urzeczywistnienia.

***

Każda istota w stwierdzeniu Jestem wyraża prawdę Uniwersalną, ale to, co realizuje z odczucia siebie na tu i teraz, pozostaje prawdą uwarunkowanej, rozwijającej się świadomości.
Mądrość wyboru z Jestem warunkuje jej optymalny wzrost wibracji, co oznacza poszerzenie świadomości i drogę uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury.

***

Realizacja z odczucia Jestem na obecnym etapie rozwoju świadomości zapewnia zatem harmonijny rozwój, w konsekwencji którego uzyskujemy zespół cech charakteru - tak zwanych szlachetnych cnót,  promujących  do życia w wyższym wymiarze.
Szlachetne cnoty, to stabilne kody zapewniające również możliwość utrzymania wysokiej wibracji.

***

Duchowość, to proces ewolucji uwarunkowanej świadomości. Na każdym etapie procesu istotny jest szacunek do posiadanej wiedzy, zaufanie do swych odczuć, otwartość na inspiracje płynące wieloma kanałami informacyjnymi. Wybór w harmonii z własnym odczuciem buduje zwartą osobowość, niepodatną na manipulację i presję otoczenia. Odkrycie Miłości w odczuciu przyspiesza proces przemian i zmierza do odczuwania Miłości Uniwersalnej a wraz z tym, Jedności ze wszystkim, co Jest. Teatrem doświadczeń jest codzienne życie, a samorealizacja źródłem wiedzy o nas dla nas.

***

Jeśli kreujesz z odczucia siebie, podążasz drogą do odczuwania Miłości własnej.
Jeśli odczuwasz Miłość własną, kreując w harmonii z "Jestem", integrujesz coraz wyższe częstotliwości Miłości Uniwersalnej.
To droga do Jedności i odkrycia w odczuciu (nie mylić z wyobrażeniem), Duszy Najwyższej.
Jej siedzibą jest ludzkie serce.
Kreacja serca i Cisza, to awers i rewers monety zwanej rozwojem świadomości.Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska
Fot. Sara Stępień

Więcej w tej kategorii: « Rozwój MCCLI Rozwój MCCLIII »
Powrót na górę