Witaj na blogu!

Rozwój MCXVI

Rozwój MCXVI

Rozwój człowieka to proces. Dusza to potencjał Boskiej Miłości i wiedzy, z której człowiek może skorzystać dla własnego wzrostu w miłość, mądrość i moc. Wówczas kreacja przybliża do jedności ze Światłem. Nikt nie urośnie tylko dlatego, że chce. Pragnienie to początek podróży.

***

Tak jak jabłko potrzebuje czasu by dojrzeć, tak uwarunkowana świadomość dojrzewa powoli dzięki różnorodnym czynnikom. Nie można przyspieszyć własnego rozwoju. Tylko akceptacja miejsca i miłość czynią podróż interesującym wyzwaniem, a etapy wzrostu, atrakcyjnym i radującym serce przerywnikiem pomiędzy realizacją kolejnych elementów podróży.

***

Dopóki posiadasz ciało, dopóty zaliczasz lekcje związane z samowyrażeniem w świecie materialnym. Lekcje te prowadzą do ukształtowania doskonałości pod postacią szlachetnych cnót: miłości, prawdy, piękna, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, odwagi, harmonii, jedności itd. Kiedy uzyskasz cel, jakim jest doskonałość w wymiarze ciała materialnego, opuszczasz ten poziom wibracji i kontynuujesz podróż do Boga w świecie świetlistej formy. Szlachetne cnoty, które ukształtowałeś stanowią kod dostępu do świata świetlistej formy (astralu) i warunkują pozostanie w nim. Ludzie umierają i również trafiają do świata astralnego, ale muszą powrócić, aby dalej doskonalić siebie. Nie można bowiem pozostać w wyższym wymiarze, jeśli nie skończyłeś lekcji doskonalenia w świecie materialnym. Niebo nie miesza się z niedoskonałością.

***

Prawda Najwyższa, Czysty Byt, Jam Jest. To Nicość. Pustka. Cisza w przestrzeni SERCA.
Twórczość człowieka określa miejsce rozwoju jego uwarunkowanej świadomości. Im więcej szlachetności w jego działaniu, tym wyższy poziom rozwoju. Cisza i medytacja, Miłość i kreacja, to droga do pełnego urzeczywistnienia potencjału Duszy i transformacji istoty do Światła.Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój MCXIV Rozwój MCXVIII »
Powrót na górę