Witaj na blogu!

Rozwój MXXXVII

Rozwój MXXXVII

Harmonijny rozwój, to rzadkość w strukturze obowiązującego modelu życia.
Współczesny model budowany na starym paradygmacie - Zasadzie Odrębności, oddala ludzi od siebie. Każe im wierzyć, zgodnie z wiedzą, do której dotarli, że każdy człowiek, to odrębny byt.
Stąd rozwój człowieka na tym etapie, przypomina drogę nieustającej wojny o przetrwanie, poprawę jakości życia, bądź wartości cenione przez ogół istot - technologia, design itd.
Siły materialnej natury,  które mają wpływ na sposób myślenia i twórczości w tym modelu, to siła pasji i ignorancji.
Ażeby wydostać się z poziomu tworzenia na bazie tych sił i konsekwencji, które nie służą realnemu rozwojowi ludzkiej świadomości, trzeba podnieść wibrację i poszerzyć ogląd rzeczywistości poprzez kreację w oparciu o nowe koncepcje uzyskane poprzez intuicyjny wgląd.

To rozwój osobisty poszczególnych członków społeczności decyduje o zmianie paradygmatu na bazie którego, społeczność tworzy nową bazę do dalszego rozwoju.
Rozwój osobisty wiąże się ze świadomym wyborem inspiracji służących wzrostowi wibracji i poszerzeniu okna postrzegania Jedynej Rzeczywistości.
Źródłem inspiracji dla każdego człowieka w społeczności rozwijającej się jest odczucie.
To wyraz zrozumienia, iż nie można wzrosnąć poprzez naśladownictwo, jak również dzięki manipulacji własnym bądź cudzym umysłem.
Miłość do siebie umożliwia uwolnienie blokad udaremniających kreację z odczucia, a następnie wzrost wibracji poprzez optymalne dla danego człowieka wybory i doświadczenia.

Kiedy w ramach kreacji z odczucia odkryjemy Miłość, uruchamiamy najpotężniejszą siłę kreatywną, jaka istnieje, a dalsza podróż odkrywcy potencjału własnego, dokonuje się w świecie istot, które również do tego miejsca dotarły.
Miłość otwiera na odczucie jedności z samym sobą i innymi.
To w tym miejscu dokonuje się zmiana paradygmatu do tworzenia nowego modelu życia społecznego.
To w tym miejscu Zasadę Odrębności zastępuje stopniowo Zasada Jedności.
Rozwój w oparciu o JEDNOŚĆ dokonuje się dzięki osobistemu doświadczeniu i odczuwaniu jedności przez poszczególnych członków społeczności, a nie dzięki wiedzy z najbardziej wiarygodnych źródeł czy działaniom zewnętrznym narzuconym przez tak zwanych liderów.
Wiedza, tudzież kreacja z wyższego poziomu rozumienia siebie (liderzy), może inspirować  podtrzymywać, otrzeć łzy, kiedy stare struktury ulegają dezintegracji, a my odczuwamy niepokój czy rozpacz, ale model mogą zmienić jedynie istoty z głębokiego odczucia jedności z samym sobą i wszystkim, co Jest. Pojawia się ono jako następstwo  rozwoju osobistego.

Zasada Jedności, to baza tworzenia modelu rzeczywistości, który oferuje najkorzystniejsze warunki do samopoznania poprzez intuicyjny wgląd.
Źródłem twórczości jest Miłość w odczuciu zintegrowana z intuicyjnym wglądem.
Dominującą siłą materialnej natury jest tutaj siła dobroci. Świat najwyższych wartości istot tworzących w oparciu o Zasadę Jedności sprowadza się do traktowania rozwoju jako optymalnego zysku czemu służy model funkcjonowania oparty na prostym życiu i wzniosłym myśleniu.

Czym różni się lider w społeczności rozwijającej się na bazie Zasady Odrębności, od lidera społeczności bazującej w rozwoju na odczuwaniu jedności - Zasada Jedności?

Czy kreacja z odczucia siebie jest tożsama z kreacją z odczucia Miłości?

Z mojej perspektywy kreacja z odczucia siebie, to wyraz szacunku do swej Energii, do swego człowieczeństwa i życia.
Realizując siebie z odczucia oczekujemy przychylności innych, często bardziej harmonijnego wzrastania. Kiedy napotykamy przeszkody, nieprzychylność otoczenia, ufność topnieje, a  wiara zaczyna się chwiać. 
Dlaczego?
Myślę, że gubią nas oczekiwania. Mylimy kreację z odczucia z  realizacją siebie z poziomu odczucia Miłości.
Na etapie kreacji z odczucia Miłości  tworzymy w harmonii ze sobą i współtworzymy z innymi, którzy odczuwają swoje serce, doświadczenia optymalne, których rezultatem jest wzrost wibracji i poszerzenie świadomości. Wówczas rozwój prowadzi do szybkiej integracji coraz wyższych częstotliwości Światła, co owocuje zmianą poziomu rozwoju.


Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój MXXXVI Rozwój MXXXVIII »
Powrót na górę