Witaj na blogu!

Rozwój MCCCVI

Zawartość ludzkiego umysłu osobowego koresponduje z sercem, uczuciami.
Jeśli odczuwasz Miłość, Twój umysł wypełniają wysokowibracyjne myśli, a  twórczość, genialne pomysły, które w ramach realizacji budują ziemski raj.
To dzięki odczuwaniu Miłości budujesz w ramach samorealizacji cechy charakteru, które posłużą jako stabilne kody w przekroczeniu wymiarów.

***

Umysł osobowy pozostaje pod wpływem sił materialnej natury: dobroci, pasji i ignorancji.
Jest posłusznym sługą serca, kiedy wybór pochodzi z odczucia Miłości  i tyranem, jeśli źródłem jego wyboru jest żądza.
Zmysły dostarczają informacji, z których umysł osobowy tworzy swój świat.
Kiedy człowiek wzrośnie w wiedzę i energię, dostrzega różnicę pomiędzy tym, kim jest, a tym za kogo siebie wyobraża.
Wówczas zmienia swoje preferencje i priorytety, przesuwając przedmiot zainteresowań ze świata zewnętrznego na poznawanie własnego potencjału, własnego Ducha. Działanie jest możliwością, a Miłość — najlepszym sprzymierzeńcem samopoznania.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCV

Wszystkie doświadczenia mają jeden cel: poznanie potencjału Ducha.
Odbiór wydarzeń jest uwarunkowany naszymi osobistymi oczekiwaniami, jak również rozumieniem siebie i rzeczywistości.
Traktując edukacyjnie wydarzenia, poszerzamy wgląd i uzyskujemy dostęp do wiedzy, dzięki której po pewnym czasie będziemy umieli zbudować bardziej przyjazne doświadczenie życia.
Transformacja przekonań jest pewnikiem. Im mniejszy opór przed zmianą tym, łatwiej żyć, tym szybciej uzyskujemy realizację marzeń.

***

Przebudzenie to odkrycie, że wszystkie koncepcje dotyczące Ciebie i świata, to jedynie manifestacja zrozumienia, które uzyskałeś w swej życiowej podróży.
Jedyną Prawdą jest fakt, że Jesteś.
Z centrum Twojej istoty - "Jestem", tworzysz i doświadczasz, transformujesz swoje odczucie a tym samym,  sposób tworzenia i  doświadczania siebie.
Stagnujesz na pewnym uzyskanym poziomie, jeśli kurczowo trzymasz się starych wzorców poznawania i tworzenia lub wzrastasz, jeśli otwierasz się na nowe sposoby pozyskiwania  informacji, dzięki wewnętrznej transformacji.
Świat jest lustrem.
Ty jesteś rzeczywistością, która się w lustrze przegląda.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCIV

Jesteśmy Jednością.
Cokolwiek czynimy przeciwko sobie, to wyraz głębokiej niewiedzy o swej prawdziwej tożsamości.
To również informacja zwrotna dotyczącą realnego poziomu rozwoju świadomości.

***

W ramach samorealizacji prezentujemy siebie: nasze talenty, preferencje, priorytety,  nasz bardzo indywidualny filtr postrzegania rzeczywistości, na który składają się cechy charakteru oraz dostęp do wiedzy z poziomu intuicyjnego wglądu.
Im więcej Miłości odczuwamy i wyrażamy,  tym piękniejszy efekt naszej twórczości.

Czytaj dalej...