Witaj na blogu!

Rozwój MCCXCIV

Bazą Twoich doświadczeń są przekonania.
Postrzegasz to, co pozostaje w harmonii z Twoimi przekonaniami (fizyka kwantowa - wynik eksperymentu koresponduje z przekonaniem eksperymentującego).
Zatem tworzysz i doświadczasz swojego świata  zgodnie z tym, w co wierzysz.

***

To przekonania decydują o tym, jakie myśli i wyzwania współczesny człowiek stawia jako cel własnej samorealizacji.
Któż potrafi żyć w wiecznym tu i teraz, wybierać z odczucia i wyrażać w działaniu "Jestem" lub trwać w Ciszy?
Któż nie oczekuje na "cudowne" doświadczenia w ramach wyrażania siebie?
Albo kto oczekuje, że w ramach uczciwego wyrażania tego, co czuje zostanie odrzucony, dyskryminowany, wyrzucony na margines społeczności bez środków do życia?
Kto zaakceptuje wszystkie przykrości bycia sobą, kreacji z odczucia i potraktuje edukacyjnie wszystko, co się wydarzy i nie zgromadzi cierpienia, bólu i rozczarowania?
Potrzeba dojrzałości, aby żyć tu i teraz i na każdy moment wyrażać siebie z "Jestem" rozumiejąc, że jedyną nagrodą jest właśnie taki rodzaj istnienia.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCXCIII

Świadomość, to łączność z Jestem.
Najwyższą formą modlitwy jest "być",  to jest świadomość tego, który Jest.

***

Żyjemy i doświadczamy bez względu na oczekiwania.
Świadome życie oznacza akceptację siebie tu i teraz. Twórczość z tu i teraz, to ufność do wyborów bez oczekiwania na rezultaty. To samoobserwacja bez oceniania i osądu.
Śpiewamy swoją pieśń i sam akt  jej wyrażenia cieszy i inspiruje. Nie wypełniamy z góry nakreślonej struktury, ale tworzymy ją extempore.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCXCII

Otwartość w relacji, dla której bazą jest uczciwość wobec siebie i innych, warunkuje poziom komunikacji interpersonalnej.
Zauważ, że manipulacja nigdy nie otwiera na głębię wyrażania uczuć.
Posługując się nią nie doświadczysz Miłości w aspekcie uczuć.
Tym samym, nie odkryjesz głębi, której można doświadczyć jedynie angażując w relacje uczucie Miłości.
Medytacja człowieka, który pominął w rozwoju Miłość w aspekcie zaangażowania uczuciowego, nie prowadzi do pełnej integracji z Miłością Uniwersalną, a tym samym,  nie integruje ze Światłem.
Wyobrażenie o integracji, nie jest tym samym co doświadczenie integracji.

Czytaj dalej...