Witaj na blogu!

Rozwój MCCXCVII

Rozwój uwarunkowanej świadomości, to droga samopoznania Boskiego Potencjału poprzez uwarunkowaną Duszę. Dokonuje się na drodze wzrostu wibracji i poszerzania oglądu rzeczywistości.
Dusza jest potencjałem, z którego korzysta wtórna tożsamość Duszy, czyli istota, z którą na obecnym etapie rozwoju najczęściej identyfikuje się człowiek.
Proces samopoznania, który nazywamy drogą rozwoju podlega Boskiemu  Prawu, a opisuje go święta geometria.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCXCVI

Jedność, to odczucie.
Trwaj w Ciszy.
Rozkoszuj się błogością doświadczenia.
Integruj z jej delikatnymi wibracjami.
Podobnie jak tęcza ukryta w Świetle, organy Ciszy wibrują w wielości dźwięków.
Nie koncentruj się na którymkolwiek.
Wsłuchaj w symfonię.
Rozkoszuj nią swe serce.
Uzdrawiaj ciało.
Uwalniaj niską wibrację emocjonalnego bólu.
Uwalniaj od obrazów tworzonych przez umysł.

Cudownego doświadczenia.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCXCV

Wielki Plan Boga obejmuje każdą Duszę, albowiem wszystkie stanowią integralną część Jego Istoty.
Bóg, jako Dusza Najwyższa jest mieszkańcem serca każdego człowieka.
Człowiek na obecnym etapie zrozumienia identyfikuje swoją tożsamość z tym, co postrzega jako siebie przez zmysły.
Widzi odrębność siebie od reszty i zgodnie z takim rozumieniem dokonuje swych wyborów i doświadcza ich skutków. Rozwija  model życia społecznego również w oparciu o obserwacje, których dokonuje przez zmysły i analizuje dzięki inteligencji umysłu osobowego.
Paradygmat ten określamy jako Zasadę Odrębności.
To trudny etap rozwoju. Wielu ludzi dostrzega okrucieństwo i bezsens tego modelu.
Niektórzy szukają drogi wyjścia i znajdują literaturę traktującą o jedności wszelkiego życia. Często identyfikują się z jej treścią, a wyobraźnia buduje nowe "postrzeganie" - Jedność. Zaczynają kontrolować umysł, programować podświadomość poprzez różne techniki i..... uzyskują wyobrażenie o tym, czym Jedność jest.

Czytaj dalej...