Witaj na blogu!

Rozwój MXII

Nuda. Wkrada się w życie największych pasjonatów.
Dlaczego?

Życie, to atrakcyjna przygoda dla ludzi, którzy odkryli Miłość we własnym sercu.
Czy działają czy w Ciszy serca odpoczywają, czują życie, jego przepływ,  a wraz z nim, świeżość odczucia.

Umysł poszukuje nieustannie nowych atrakcji. To się nigdy nie kończy, aż wreszcie prowadzi człowieka do samozniszczenia.
A kiedy jeden narkotyk - a może być nim wszystko, przestaje działać, człowiek szuka następnego.
Potrzeba rozmaitości wysysa jego energię życiową, choć do pewnego momentu, z racji dobrego nastroju i samopoczucia, neguje konieczność weryfikacji metod służących eskalowaniu doznań.

Wkroczenie w krainę uzależnienia, to kiepski pomysł na życie. Łatwo wejść, bardzo trudno uwolnić się od brzemienia, które z takim wdziękiem przyjęliśmy dobrowolnie do swego życia.

Czytaj dalej...

Rozwój MXI

Realizację z poziomu szacunku i miłości własnej, rozpoczynamy najczęściej z poziomu identyfikacji z wtórną tożsamością, a więc z  ego, umysłem, inteligencją i ciałem. Po różnie długim czasie - indywidualnie dla każdej istoty, budzimy się pod wpływem wzrostu wibracji na postrzeganie i odczuwanie siebie jako istoty duchowej uwarunkowanej przez formę.
Zmiana odczuwania siebie wpływa na diametralną zmianę sposobu tworzenia i doświadczania.
Człowiek identyfikujący się z wtórną tożsamością Duszy, żyje w świecie odrębnych bytów. Modelem życia społecznego jest Zasada Odrębności. To wielce skonfliktowany świat z samego założenia - również biorąc pod uwagę geometrię Ducha.
Świat tworzony przez istoty odczuwające jedność ze wszystkim co jest, funkcjonuje w oparciu o Zasadę Jedności. Szybki rozwój istot funkcjonujących w takim modelu życia społecznego, finalizuje w uwolnieniu spod wpływu sił materialnej natury i wniebowstąpieniu.

Czytaj dalej...

Rozwój MX

Dlaczego łatwo manipulować istotą o zamkniętym na Miłość sercu?

Dlaczego system edukacji pomija rozwój emocjonalny człowieka?

Czym jest moc serca?

W jaki sposób odkrywamy potencjał serca?

Dlaczego odcięcie się od Miłości, pozbawia nas możliwości rozwoju rozumianego jako wzrost poziomu osobistej wibracji i poszerzenie oglądu rzeczywistości?

Jakie cechy osobowości rozwija człowiek z ograniczonym dostępem do uczuć wyższych?

Cechy osobowości stanowią o postrzeganiu siebie i rzeczywistości. Kiedy rozwijamy szlachetne cechy, atrybut człowieczeństwa, warunek zmiany wymiarów?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy intencją czynienia z Miłości, a działaniem na bazie jej odczuwania?

Czytaj dalej...