Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DCXIV

Rozwój, to proces "tysiąca" transformacji.
Co stanowi bazę dla realnej zmiany?

Jaka rolę w procesie rozwoju stanowi wiedza "zewnętrzna"?
Dokąd zmierzamy wykorzystując w rozwoju potencjał innych istot na bazie odczucia Miłości własnej, a dokąd docieramy podążając w podobny sposób, ale przy zamkniętym na odczuwanie Miłości, sercu?

Dlaczego rozwój pomijający emocjonalny wymiar człowieka jest nazywany "drogą labiryntów"?

Czym jest wiedza "wewnętrzna"? Jakie warunki są konieczne do uzyskania dostępu?

Co stanowi źródło "wewnętrznej" wiedzy człowieka?
W jaki sposób ją "percypujemy"?

Świat jest lustrem, w którym przegląda się umysł człowieka. Czym jest uwarunkowana zmiana obrazu w lustrze?

Czy zmiana lustra, bądź manipulowanie obrazem, zmieni "rzeczywistość", która się w nim przegląda?

Czytaj dalej...

Rozwój DCXIII

Z mojej perspektywy, zawartość pojęcia - tolerancja zmienia się wraz z naszym wzrastaniem w zrozumienie i poziom wibracji uwarunkowanej Duszy. Dla mnie tolerancja odnosi się do zrozumienia procesu wzrastania świadomości i w związku z tym, akceptacji dla wyborów innych ludzi. Nie oznacza to jednak nieuzasadnionego własnym zrozumieniem siebie i rzeczywistości, odrzucenia swego sposobu postrzegania i doświadczania. Dialog ma dla mnie sens, o ile poszerza perspektywę rzeczywistości.

Miłość, realizacja na bazie jej odczucia, niesie najwyższe dobro: szlachetne cnoty, czyli ramę do postrzegania i doświadczania rzeczywistości, a także paszport do wyższego wymiaru i możliwość pozostania w nim.

Czytaj dalej...

Rozwój DCXII

Święta Bożego Narodzenia. Dla mnie, dar Najwyższego Stwórcy dla ludzkości, pokazanie drogi rozwoju opartej na Miłości w praktyczny sposób, poprzez życie człowieka - Jezusa.

Każdy człowiek dostrzega tylko to, co umożliwia mu jego osobista soczewka postrzegania, ramy, poprzez które widzi rzeczywistość i tworzy swoje doświadczenia. Stąd różnice w postrzeganiu i uzyskanej wiedzy z przeszłych wydarzeń.

Czym jest Dobra Nowina dla człowieka współczesnego? Myślę, że teraz, w dobie kreacji z poziomu wyobrażeń i doświadczeniu negatywnych jej konsekwencji, w dobie szybkiego przepływu informacji, łatwiej dostrzec, że budowanie na fundamentach pozbawionych Miłości, współczucia czy miłosierdzia, to droga do samozniszczenia.

Miłość uzdrawia, inspiruje, jest bazą do kształtowania takich cech osobowości jak cierpliwość, upór, konsekwencja czy wytrwałość, jak również piękna czy mądrości. Umożliwia głębię samopoznania i optymalnego doświadczenia. Jest drogą 1000 przemian i stabilizacji każdego poziomu doświadczenia. W naturalny sposób umożliwia doświadczenie jedności.

Czytaj dalej...