Witaj na blogu!

Rozwój MCCCXV

Rozwój świadomości to indywidualna podróż, dokładnie zaprojektowana przez Duszę.
Jej realizacja należy do człowieka, który poza Duszą posiada formę podlegającą siłom materialnej  natury: dobroci, pasji  i ignorancji. Dopóki posiadasz materialny nośnik, dopóty wybierasz pomiędzy Światłem, czyli urzeczywistnianiem Miłości, a niższymi wibracyjnie siłami materialnej natury.
Zewnętrzne okoliczności mają wpływ na Twój wybór. Mogą go ułatwiać bądź uniemożliwiać. Tutaj na Ziemi ta druga opcja jest powszechna.
Ale...
Wykorzystajmy każdą przeciwność jako wyzwanie do ujawnienia mocy własnej Duszy.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCXIV

Wraz ze wzrostem świadomości, wzrasta odpowiedzialność. Jedność w odczuciu  manifestuje się jako odpowiedzialność za wszystko, co Jest.
Jedność wynikająca ze spekulacji umysłu to wybory ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb lub żądzy, to realizacja chwilowych kaprysów identyfikowana z wolnością.
Tymczasem, to jedynie dalszy etap realizacji na bazie starego paradygmatu — Zasady Odrębności, dla której najwyższym dobrem jest samorealizacja z poziomu identyfikacji z wtórną tożsamością Duszy (osobowością), a przedmiotowe traktowanie innych, to naturalna konsekwencja wyboru.
Dopóki nie odkryjemy Miłości w odczuciu,  dopóty  pojęcie Jedności będzie utopijną koncepcją.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCXIII

Co znaczy być Miłością?
Z mojej perspektywy, to odczuwać Miłość i tworzyć z odczucia Miłości.
W ten sposób wzrastamy w moc Miłości i moc urzeczywistnienia inspiracji z wyższego umysłu, zwanego intuicją.
Miłość Uniwersalna w odczuciu i urzeczywistnieniu to finał tej podróży.

***

Wszystkie formy Życia to podróżnicy, którzy podjęli decyzję dotyczącą poznania siebie w różnych warunkach i okolicznościach.
Istotą każdej zamanifestowanej formy jest Esencja, ale spójrzmy na lustro — świat...
Czy urzeczywistniamy Esencję, Boskie Światło, Miłość...

Czytaj dalej...