Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DCCXXVII

Materialna Natura, to niższa od Duszy wibracja Najwyższego Stwórcy. Siły natury materialnej tworzą oprawę rzeczywistości, w której wzrasta uwarunkowana Dusza. Na obecnym etapie rozwoju człowiek identyfikuje się z ego, które znajduje się pod wpływem oddziaływania tych sił. Dusza jest ponad nimi.

***

Dusza nie czyni nic. Jest czystym bytem, Światłem zawierającym potencjał Boski. Za kreację odpowiadają siły materialnej natury. To również Boska, ale niższa od bytu, wibracja.

***

Dusza jest Energią Indywidualną, wieczną i czystą, nieskalaną wpływem niskich wibracji dopóki nie wkroczy do niższego wibracyjnie świata materii. Tutaj, aby poznać swój potencjał otrzymuje narzędzia (ciało, umysł, ego i inteligencję) i akceptuje wpływ gun materialnej natury.
Tworzy swój świat i siebie w tej przestrzeni od podstaw w rozwoju ewolucyjnym poprzez myśli, słowa i czyny.
W rezultacie odkrywa swoją Boską istotę i opuszcza wymiar w procesie wniebowstąpienia.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCXXVI

Poznanie poprzez doświadczenie - to droga, którą wybrały Dusze w tej przestrzeni Rzeczywistości.
Wszyscy jesteśmy jednością z Bogiem. To prawda. Spójrz na świat. Co widzisz?
Jako Dusza uwarunkowana ewoluujemy. Co to oznacza w praktyce?
Poprzez wolność wyboru tworzymy osobisty szlak do urzeczywistnienia Jedności z Bogiem. Tego nie uzyskasz, bo przeczytałeś o tym w świętych księgach. Wiedza umysłu osobowego czy wiedza intuicyjna są zaledwie drogowskazem, który uwarunkowanej Duszy ułatwia doświadczenie jedności z Bogiem. Jeśli masz świadomy kontakt z Bogiem, oznacza to, że do takiej komunikacji dorosłeś i energetycznie i na poziomie świadomości. Ale urzeczywistnienie Jedności leży w odczuciu, a nie na poziomie wyobrażenia czy przekonań. Podróż uwarunkowanej Duszy jest jedyną i niepowtarzalną drogą samopoznania dla Duszy i informacją dla Najwyższego Stwórcy. Bogu daje pogląd na rozwój świadomości jednej z Jego wielu perspektyw, bo tym właśnie jest Dusza indywidualna.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCXXV

Umysł osobowy, to narzędzie, dzięki któremu Dusza poznaje siebie jako człowieka w świecie zmysłów.
Umysł intuicyjny, to narzędzie, dzięki któremu Dusza poznaje siebie w Powszechnym Polu Energetycznym jako Energię Indywidualną.
Umysł Boski, to przestrzeń w której żyją i tworzą wszystkie zamanifestowane formy.
Bóg jest Jeden.

***

Umysł osobowy kreuje z informacji świata zmysłów. To etap rozwoju do poziomu wibracji, dzięki któremu uwarunkowana Dusza uzyskuje dostęp do umysłu intuicyjnego.
Wiedza, którą wówczas otrzymuje z Powszechnego Pola Energii służy dalszemu rozwojowi poprzez doświadczenie, a tym samym, wzrostowi poziomu jej wibracji. Miłość, jako Energia Przewodnia dla uzyskania wiedzy z umysłu intuicyjnego prowadzi do pełnej integracji z Duszą, co oznacza zakończenie lekcji na poziomie wpływu sił natury materialnej. Wolność i opuszczenie 3D.

Czytaj dalej...