Witaj na blogu!

Rozwój MCCXC

Wewnętrzny wgląd - intuicja, służy pozyskaniu informacji do kreacji na wyższym poziomie urzeczywistnienia. To są również doświadczenia,  które stanowią nośnik wiedzy na temat Potencjału Ducha w wyższym paśmie wibracji.
Różnica pomiędzy doświadczeniem człowieka współczesnego, a człowiekiem kreującym z odczucia polega na odmiennym źródle informacji. Dla znakomitej większości ludzi informacje do tworzenia swego świata, swych doświadczeń pochodzą ze świata zmysłów. Informacje dla istoty, która doświadczyła samhadi, czyli jedności wszystkich i wszystkiego,  pochodzą z intuicyjnego  wglądu. Nadal się rozwija. Nadal poprzez doświadczenie wzrasta. Kiedy dzięki kreacji uzyskuje  kody dostępu do wyższego wymiaru, co w praktyce oznacza zespół szlachetnych cnót, opuszcza ten wymiar. Dopóki jednak tutaj jest, nadal ewoluuje, co oznacza uszlachetnia swój nośnik, swoje duchowe ego.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCLXXXIX

Energią Stwórczą wszystkiego jest Miłość.
Jeśli pragniesz integracji z Kreatorem, podążaj drogą rozwoju serca.
Kochaj siebie, a kiedy poczujesz Miłość własną, dziel się nią z innymi. Kochaj dziecko, partnera, kwiaty i słońce, swój dom, pracę, relacje. Poczuj tę wibrację jako wysokiej jakości myśl, słodycz uczucia, głębię jedności w związku.
Ludzka Miłość w odczuciu, to baza do wkroczenia w świat Miłości Uniwersalnej.
Jeśli pominiesz ten etap, będziesz krążył wokół coraz to nowych koncepcji, własnych bądź innych istot, szukał na zewnątrz tego, co posiadasz już w sobie.
Posiadasz, ale nigdy nie skupiłeś na tym swej uwagi.
Posiadasz, ale nie czujesz, nie widzisz.
Szukasz bodźca, który Cię obudzi zamiast tworzyć z własnego serca to, co czujesz tu i teraz.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCLXXXVIII

Manifestacja ma sens i cel.
Samopoznanie poprzez doświadczenie. Istnieje wiele poziomów wibracji uwarunkowanej świadomości, a tym samym możliwości tworzenia i doświadczania skutków własnych wyborów. Świadomy rozwój rozpoczyna się w momencie zaprzestania identyfikacji z wtórną tożsamością, a więc obrazem siebie postrzeganym w parametrach wibracji świata zmysłów. W związku z nowym rozumieniem oddzielamy poznającego od poznawanego, choć mamy świadomość jedności podmiotu i przedmiotu oraz Źródła z którego się wywodzą. Bez nowego zrozumienia dalszy rozwój nie jest możliwy. Podróż zwana rozwojem, to osobiste wyzwanie, którego nie zastąpią książki i mądrość innych. Co najwyżej mogą  inspirować do własnego badania problemu.
Prawda Absolutna, to stan świadomości gdzie podmiot (poznający) i przedmiot (poznawany) integrują się w Pustce.
Wszystko ma zatem swój sens i cel, a indywidualna ocena jest manifestacją naszego zrozumienia siebie i rzeczywistości na danym etapie naszej osobistej podróży.

Czytaj dalej...