Polish Polski
 •  

   

 • Cuda

  Pewien człowiek przemierzył morza i lądy, by osobiście przekonać się o nadzwyczajnej sławie Mistrza.
  - Jakie cuda uczynił wasz Mistrz? - zapytał jednego z uczniów.
  - Hm! Są cuda i cuda.
  W twojej ojczyźnie uważa się za cud, jeśli Bóg wypełni czyjąś wolę. W moim kraju uważa się za cud, jeśli ktoś pełni wolę Bożą.

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Dojrzałość

  Do ucznia, który nieustannie oddawał się modlitwom, Mistrz powiedział:
  - Kiedy wreszcie skończysz wspierać się na Bogu i staniesz na własnych nogach?
  Uczeń był zaskoczony.
  - Przecież to ty uczyłeś nas, by uważać Boga za Ojca!
  - Kiedy nauczysz się, że ojciec nie jest tym, na kim możesz się wspierać, lecz tym, kto wyzwala cię z twojej skłonności do wspierania się na kimkolwiek?

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Wrażliwość

  - Jak mogę doświadczyć jedności z całym stworzeniem?
  Słuchając - odpowiedział Mistrz.
  - A jak powinienem słuchać?
  - Stając się uchem, zwracającym uwagę na każdą rzecz, którą mówi wszechświat.
  W chwili, kiedy usłyszysz coś, co pochodzi od ciebie, zatrzymaj się.

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Absurd

  Mistrz od dłuższego czasu tarł cegłę o posadzkę pokoju, w którym medytował uczeń.
  Początkowo uczeń był zadowolony, przyjmując to jako próbę swojej zdolności do koncentracji.
  Ale kiedy dźwięk stał się nie do zniesienia, nie wytrzymał i wybuchnął:
  - Co, u diabła, wyprawiasz? Nie widzisz, że medytuję?!
  - Poleruję te cegłę, aby stała się lustrem - odpowiedział Mistrz.
  - Oszalałeś! Jak możesz z cegły zrobić lustro?
  - Jestem szalony nie bardziej niż ty! W jaki sposób z egocentryka możesz stać się człowiekiem medytującym?

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

Rozwój CDLXXX

 • 11 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Wraz z rozwojem świadomości zmienia się postrzeganie, twórczość i doświadczanie siebie.

Rzeczywistość uzgodniona ewoluuje wraz z nami.

Bez względu na sposób odbioru i postrzegania, bez względu na sposób i aspekty Rzeczywistości, które obejmujemy swą uważnością, jedno pozostaje niezmienne, świadomość.

Czy identyfikujesz istnienie ze świadomością czy jednym z jej aspektów - osobowością?

Co dla Ciebie oznacza - świadome odkrywanie i budowanie siebie i swojego świata?

Co jest źródłem dla Twoich wyborów?
Jakie narzędzia wykorzystujesz do budowania swego doświadczenia?

Czy wykorzystujesz na co dzień samoobserwację w celu lepszego poznania siebie?

Jeśli źródłem do tworzenia jest odczucie Miłości, tworzysz w harmonii ze wszystkim, co Jest, bowiem Miłość jest podstawową Energią Stwórczą. O tym, co tworzysz decydują talenty, które przyniosłeś na świat, oraz cechy wewnętrzne, które ukształtowałeś w procesie ewolucji, również w tym życiu.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXIX

 • 10 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest dla Ciebie sukces?

Czym jest sukces w świecie postrzegania zmysłowego, a czym, w realizacji z poziomu mądrości serca?

Dokąd zmierza człowiek nastawiony na sukces w świecie postrzegania zmysłowego? Co jest sukcesem istoty kreującej z poziomu mądrości serca?

Wybory człowieka uzależnione są od poziomu rozwoju jego świadomości, a więc rozumienia siebie i tego, czym jest świat, który postrzegamy. Koncentracja energii psychicznej na zewnętrznych przejawach życia, utwierdza nas w przekonaniu o trwałości rzeczywistości, która powstała jako wynik materializacji twórczej myśli. Rzeczywistość ta ulega nieustannym przemianom, wraz ze zmianą sposobu jej postrzegania. W jednych aspektach szybciej, w innych wolniej.
Ludzki umysł jest niezwykle plastyczny, stąd zmienność jest jedynym pewnikiem tak w aspekcie myślenia jak i tworzenia.

Choć postrzegamy i doświadczamy nieustannie zmian w sobie jak i wokół, często pragniemy znaleźć coś, dzięki czemu poczujemy się pewniej i bezpieczniej.

Skoro nie umysł, to co? Co warunkuje nasze poczucie bezpieczeństwa?

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXVIII

 • 07 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest dla Ciebie kreacja?
Czym jest, z perspektywy Twojego rozumienia Rzeczywistości, rozwój?
Czym jest samopoznanie?

Dobrostan, to termin, który psychologia pozytywna identyfikuje z uczuciami pozytywnymi (ulga, ekstaza), jak i pozytywnymi działaniami, które nie posiadają składnika uczuciowego (pochłonięcie, zaangażowanie). Pojęcia szczęście czy dobrostan czasami odnoszą się do uczuć, a czasami do działań, podczas wykonywania których nie odczuwamy jakichkolwiek uczuć.

Ponieważ odczucie dobrostanu i szczęścia zależy od ludzkiej emocjonalności, psychologia pozytywna skupia się na sposobach jej zwiększania.

Emocje pozytywne odnoszące się do teraźniejszości dzielą się na dwie kategorie: przyjemności i przyjemności wyższego rzędu. Przyjemności dzielą się na cielesne, doświadczane za pomocą zmysłów (smak, zapach, seks, dźwięk, obraz) oraz wyższego rzędu - mające złożony, intelektualny charakter (błogość, uniesienie, zachwyt, uciecha, ekstaza, odprężenie). Przyjemności dotyczą chwili obecnej.

Gratyfikacje, to druga klasa emocji pozytywnych odnoszących się do teraźniejszości. W odróżnieniu do przyjemności, nie są one uczuciami, lecz czynnościami, które lubimy wykonywać (czytanie, jazda na rowerze, ciekawe dyskusje, wspinaczka, itd). Gratyfikacje całkowicie nas pochłaniają i angażują, wyłączają świadomość indywidualną i emocje.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXVII

 • 06 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Na czym polega różnica między realizacją z poziomu siły pasji, a kreacją z poziomu odczuwania Miłości?

Pasja, to samorealizacja na bazie wyobrażeń bez uwzględnienia Miłości w odczuciu. Jej siłą motywującą jest żądza.

Kreacja serca, to działanie dla którego bazą jest odczucie Miłości. Jej siłą napędową jest Miłość.

Jakie są następstwa działania z poziomu siły pasji, a dokąd prowadzą czyny rozwinięte na bazie odczucia Miłości?

Działania z pasją, dla którego siłą napędową jest żądza, mogą, ale nie muszą pomnożyć bogactwa materialnego i wszelkich atrybutów z niego płynących - władzy, splendorów, popularności itp. Manipulacja, która jest orężem dla działającego z tego poziomu rozumienia rzeczywistości, człowieka, często prowadzi do rozwoju zawiści, zazdrości, bezwzględności, bezduszności, utrwala problemy emocjonalne i w konsekwencji obniża poziom wibracji własnej bez względu na praktyki medytacyjne czy inne sposoby relaksacji czy podnoszenia energii. Najbardziej tragicznym skutkiem, z mojej perspektywy jest kręcenie się w labiryntach stworzonych przez umysł i niemożność opuszczenia tego nieharmonijnego z samego założenia (patrz święta geometria), wymiaru istnienia.

Istoty kreujące z siły pasji utykają w pułapce tego wymiaru z uwagi na brak możliwości stworzenia w oparciu o cechy, które ukształtowali, harmonijnego doświadczenia życiowego, gwarantującego stabilizację poziomu energii.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXVI

 • 04 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Kreacja pomijająca wyższą uczuciowość jest nieharmonijna z samego założenia. Świadomy rozwój oznacza bowiem wzrost poziomu wibracji w zakresie wymiarów człowieka, z których obecności zdajemy sobie sprawę. Emocjonalność jest ludzką piętą Achillesa w świadomym rozwoju.

Jak twierdzą ojcowie psychologii pozytywnej (Seligman, Csikshentmihaly), umiejętność utrzymania emocji na poziomie uczuć wyższych jest integralną składową szybkiego, ludzkiego rozwoju, w tym, doświadczania szczęścia i wzrostu funkcji poznawczych. Dlaczego więc programy szkolne nie przewidują równoległego do poszerzania aspektu intelektualnego osobowości, rozwoju ludzkiej emocjonalności?

Uczucia wyższe, w tym odczuwanie Miłości, są również gwarantem konsekwentnego wzrostu poziomu wibracji, co oznacza rozwój energetyczny człowieka.

Wraz z rozwojem energetycznym, świadoma istota uzyskuje coraz szerszy dostęp do informacji zdeponowanych w Powszechnym Polu Energetycznym. Dzięki nowym koncepcjom poszerza w naturalny sposób okno postrzegania i platformę dla wyrażania siebie.

Czytaj dalej...