Działanie

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Kto widzi bierność w działaniu i działanie w bierności, ten jest inteligentnym pośród ludzi. Chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czyny, zajmuje on transcendentalną pozycję.

Bg 4.18

Trudności to twoja specjalność- mawiał z uroczym uśmiechem serdeczny przyjaciel mojej rodziny - Wojtek. Ale mnie wcale nie było do śmiechu.

Mer-Ka-Ba

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Mer-Ka-Ba jest wirującym polem światła i jednocześnie wehikułem, który może przenieść nas do wyższych wymiarów. Nie wystarczy jednak opanować technicznych szczegółów Mer-Ka-Ba i przyjąć do wiadomości, że wszystko jest jednym. Ważniejsza od tego, nawet od Mer-Ka-Ba samej w sobie jest Boska, bezwarunkowa miłość. Bez niej Mer-Ka-Ba jest tylko maszyną, której niepowołane użycie może wywołać katastrofalne skutki.

D. Melchizedek „The Ancient Secret of Flower of Life”

Wolność

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Czym jest wolność?
Czy w ogóle istnieje na poziomie fizycznego istnienia?
Jaka jest różnica pomiędzy wolnością osobowości, a odczuciem wolności w Ciszy?

Definicja wolności ma ścisły związek z samookreśleniem danego człowieka.

W toku procesu życia, nasze wyobrażenia o sobie ulegają nieustannej zmianie, co ma związek z rozwojem.